Ақылы қызметтер

 

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Наркология және психотерапия орталығы" МКК 2018 жылға арналған  ақылы негізде көрсетілетін тегін медициналық көмектің кепілдік  көлеміне кірмейтін медициналық  қызметтерге бағанама
бөліміндегі  №  Қызмет атауы  өлшем бірлігі бағасы (теңге)
1 1 Наркологиялық диспансерден анықтама беру  (жұмысқа орналасуға, жұмысқа рұқсаттама, құқық қорғау органдарынан басқа ұйымдардан сұрау-хаттары ) 1 келу 990
2 2 Скрининг жүргізуімен  наркологиялық диспансерден анықтама беру (ПБЗ болуына зерттеу), (көлік құралын басқару құқығын алуға , қаруды иеленушілер мен пайдаланушыларға, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмысқа рұқсаттама)  1 келу 3740
  Мамандар кеңесі 
3 6 Нарколог дәрігердің кеңесі (жасырын түрде) 1 келу 2060
4 5 Невролог дәрігердің кеңесі 1 келу 1585
5 70 Физиотерапевт дәрігердің кеңесі 1 келу 470
  Психотерапевтикалық қызметтер
6 4 Психотерапевт дәрігердің бірінші кеңесі  1келу 11590
7 56 психотерапевт дәрігердің қайталанған кеңесі  1 келу 9690
8 7 жеке психотүзету 1 келу 2970
9 8 отбасылық психотүзету  1 келу 6015
10 10 голотроптық тыныс алу сеансы 1сеанс 2630
11 11 аутогенді жаттықтыру сеансы  1сеанс 3740
12 39 гештальт-терапия 1сеанс 3000
13 40 топтық психотерапия  1сеанс 4100
14 69 суггестивті психотерапия жүргізу  1сеанс 2480
15 71 ұтымды психотерапия  1сеанс 1655
  Психодиагностикалық қызметі
16 3 Психодиагностика жүргізу арқылы психолог кеңесі  1 келу 6370
17 37 психотерапевтпен уәждемелік сұхбаттасу  1 келу 2150
18 38 Аддикция ауырлық индексін анықтау (ААИ) 1 келу 2200
19 12 АРТ-терапия 1 келу 3740
  Медициналық куәләндыру   
20 13 Психобелсенді заттарды тұтыну және алкогольді ішімдікке мас күйі  фактісін анықтау үшін медициналық куәләндыру  1 зерттеу 2725
21 19 Ағзадағы есірткі заттарды  анықтау үшін (тест) медициналық куәләндыру 1 зерттеу 6150
22 31  2 биоорта алу арқылы психобелсенді заттарды анықтау үшін медициналық куәләндыру   1 зерттеу 7280
23 48  Қан алу арқылы психобелсенді заттарды анықтау үшін медициналық куәләндыру  1зерттеу 6900
  Клиникалық-диагностикалық зерттеулер  
24 16 Қан талдау (жалпы) 1зерттеу 1750
25 17 Ка, Na, Са қан электролиттерін анықтау  1 зерттеу 2485
     К қан электролиттерін анықтау  1 зерттеу 785
     Na қан электролиттерін анықтау  1 зерттеу 790
     Ca қан электролиттерін анықтау  1 зерттеу  910
26 18 Несеп талдау (жалпы) 1 зерттеу 1440
27 22 Биохимиялық қан талдау  1 зерттеу 5650
    Глюкозаны анықтау  1 зерттеу 1460
    Несепнәр анықтау  1 зерттеу 1150
    Билирубин анықтау: жалпы  1 зерттеу 1300
    Билирубин анықтау: тікелей 1 зерттеу 1330
    Креатинин анықтау  1зерттеу 1130
    Жалпы ақуызды анықтау  1зерттеу 1230
    АЛТ анықтау  1 зерттеу 1395
    АСТ анықтау  1 зерттеу 1440
    микрореакцияға қан тапсыру  1 зерттеу 1085
28 72 Қан алу  1 ем-шара 790
  Химииялық-токсикологиялық зерттеулер    
29 20 Жұқа қабатты хромотография  тәсілімен (ЖҚХТ)апиынды топтағы алколоидтарды анықтау  1зерттеу 7650
30 21 Жұқа қабатты хромотография  тәсілімен несепте (ЖҚХТ)каннабиноидтарды  анықтау  1зерттеу  6375
31 23 Газохромотографиялық тәсілімен  алкогольді сандық анықталуы 1зерттеу  3620
32 44 Биортада (несепте) есірткілік заттарды  иммуноферменттік талдау арқылы анықтау 1 зерттеу 10920
33 45 Биортада (қан) есірткілік заттарды  иммуноферменттік талдау арқылы анықтау 1зерттеу 18610
34 50 Есірткілік, психотроптық және дәрілік заттарды газдық  хромато-масс-спектрометрия тәсілімен анықтау (биоорта - несеп) 1 зерттеу 22017
35 51 Апиатты немесе белгісіз заттарды бар болу (гидролизсіз, дериватизациялаусыз) газды хроматографиялық-масс-спектрометрия тәсілімен анықтау (биоорта -несеп)  1 зерттеу 19155
36 52 Апиаттың төменгі концентраттын бар болуына (гидрролиз, ТҒА дериватизациялау)газды хроматографиялық-масс-спектрометриялық тәсілімен анықтау  1 зерттеу 21180
37 53 Тетрагидроканнабинолдың бар болуына газды хроматографиялық-масс-спектрометрия тәсілімен анықтау (биоорта -несеп)   1 зерттеу 23870
38 54 Синтетикалық каннабиноидтарды бар болуына  газды хроматографиялық-масс-спектрометриялық тәсілімен анықтау (биоорта -несеп) 1 зерттеу 25600
39 55 Жоғары спирттардың және олардың метаболиттерінің, ұшпа еріткіштердің техникалық сұйықтықтардың жалынды иондаушы анықтағышпен  газдық хроматографикалық тәсілімен сандық анықталуы  1 зерттеу 22950
  Дезинтоксикациялық терапия  
40 24 4-6 сағат аралығында үй жағдайында есірткілік абстиненттік синдромды жою  1 келу 19760
41 25 Есірткілік абстиненттік синдромды жою (жасырын түрде)  1 ем-шара 8400
42 26 2-4 сағат аралығында үй жағдайында алкогольдік абстиненттік синдромды жою  1 келу 15990
43 27 Күндізгі стационар жағдайында алкогольдік абстиненттік синдромды жою (жасырын түрде) 1 төсек/күн 9570
44 28 Суггестивті терапияны қолдану арқылы алкогольге қарсы емдеу тәсілдерін жүргізу  1 курс 52950
45 33 Алкогольдік абстиненттік синдромды жою (ААС)  курс 3 күн 36400
      курс 5 күн 55200
46 34 Алкогольдік абстиненттік синдром терапиясы  1 төсек/күні 10175
47 35 Есірткілік абстиненттік синдромды жою (ЕАС) курс 7 күн 85000
      курс 10 күн 128500
48 36 Есірткілік абстиненттік синдром терапиясы 1 төсек/орын 11210
49 30 Плазмоферез (1) 1 ем-шара 33140
50 49 Қан УФО 1 ем-шара 7480
51 42 Ультрадыбыстық зерттеулер жүргізу     
а а Бауырдың УДЗ  1 ем-шара 2475
б б Өт қабына УДЗ 1 ем-шара 2440
в в Ұйқы безін УДЗ 1 ем-шара 2570
г г Көкбауырды УДЗ 1 ем-шара 2475
д д Бүйректерді УДЗ 1 ем-шара 2940
е е Іш астар артқы кеңістігіне УДЗ (бүйрек, іш астар бездеріне) 1 ем-шара 3410
ж ж Гепатобиллярлық жүйе органдарына УДЗ  1 ем-шара 3390
з з Қуық УДЗ 1 ем-шара 2700
и и Аймақтық бездерге УДЗ (мойын, үсті және қосылымдары, қолтық және шап бездері) 1 ем-шара 2700
к к Қалқанша безіне УДЗ 1 ем-шара 2230
л л Сүт бездеріне УДЗ  1 ем-шара 3760
м м Жұмсақ еттеріне УДЗ  1 ем-шара 2700
н н Қуық асты безіне УДЗ 1 ем-шара 3165
о о Кіші жамбас органдары УДЗ 1 ем-шара 3780
52 15 ЭКГ өткізу  1 ем-шара 1015
53 14 Артериалдық қысымды, пульсті өлшеу  1 ем-шара 395
  Физиотерапевтикалық қызметтер   
54 57 магитотерапия 1 ем-шара 1105
55 58 Магнитофорез 1 ем-шара 1600
56 59 Электрофорез 1 ем-шара 1270
57 60 Ультрадыбыс 1 ем-шара 1285
58 61 УВЧ 1 ем-шара 930
59 62 Электроұйықтату 1 ем-шара 1220
60 63 УФО 1 ем-шара 1050
61 64 Лазеротерапия 1 ем-шара 1190
62 65 Тұзды шахта 1 ем-шара 3060
63 66 OXY SPA    
  а) ароматерапия 1 ем-шара 1915
  б) ингаляция 1 ем-шара 900
  в) ингаляция + СО₂ 1 ем-шара 980
  г) салмақ тастау 1 ем-шара 2540
  д) беткі тазарту  1 ем-шара 1475
  е) тереңдетіліп тазарту  1 ем-шара 2000
64 68 Виброакустикалық өкпі терапия 1 ем-шара 820
65 67 Кеуде қуысы флюорография 1 ем-шара 1495
    Кеуде қуысы флюорография (нәтижесі флюороқағазда)  1 ем-шара 2450
  Басқа да қызметтер  
66 41 Медициналық куәләндыру акті, анықтамалардың телнұсқасы 1 анықтама 565
67 46 Сұрау хаттар бойынша ақпараттар ұсыну (соның ішінде адвокаттардан) 1 сұрау-хат 715
68 47 Сұрау хаттар бойынша жедел түрде ақпараттар ұсыну (соның ішінде адвокаттардан) 1 сұрау-хат 1255
69 43 Сұрау хат бойынша бейнежазба көшірмесін ұсыну  1 жазба 3930
70 32 Науқасты стационарға жеткізу  1 қызмет 4330

Ақылы қызметтер бағанама pdf форматында қарау...